0

Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera

Dodane 3836 dni temu przez: moderator
Celem Lubuskiego Stowarzyszenia jest niesienie możliwie wszechstronnej pomocy i wsparcia opiekunom i osobom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami pokrewnymi.

W trakcie roku Stowarzyszenie organizuje dla opiekunów m.in. spotkania, szkolenia, warsztaty. Dzięki współpracy z lekarzami z zakresu neurologii i psychiatrii, z psychologiem oraz prawnikiem - w razie potrzeby umozliwiamy osobom potrzebującym kontakt z w/w specjalistami.

Stowarzyszenie nie świadczy pomocy materialnej ponieważ wszyscy jego członkowie działają społecznie (stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej).

Priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia jest współprowadzenie ośrodka wsparcia dziennego. Jest to Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", który podlega Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie prowadzi również grupę wsparcia dla opiekunów. Cytując informację ze strony Stowarzyszenia:

"Spotkania te pozwalają opiekunom nabrać dystansu, koniecznego do normalnego funkcjonowania z osobą dotkniętą chorobą Alzheimera i do utrzymania z nią zdrowej relacji. Sprawiają również, że bagaż cierpienia przestaje być ciężarem niesionym samotnie."

W roku 2011 została opublikowana przez Uniwersytet Zielonogórski i Nasze Stowarzyszenie książka: „Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym”, pod redakcją naukową Agnieszki Nowickiej i Wioletty Baziuk. Jest to publikacja dotycząca problematyki związanej z niepełnosprawnością, chorobami otępiennymi i opieką nad osobami dotkniętymi chorobą przewlekłą.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia:
http://www.alzheimera.strefa.pl/

KONTAKT
Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
os. Pomorskie 28, 65-548 Zielona Góra
tel: 068 325 83 66

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć Stowarzyszenie podajemy konto:
Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 45 10901535 0000 0001 0584 9014

Dodaj swoją odpowiedź

Dodane 3836 dni temu przez moderator

moderator
Zarejestrowany 3836 dni temu

Aktywność:

  • Zarejestrowany: 3836 dni temu
  • Ostatnie logowanie: 3120 dni temu

Statystyki:

  • Dodane pytania: 7
  • Dodane odpowiedzi: 3
  • Dodane oceny: 11
  • Punkty: 0